PCGS Population: Spitzbergen


Spitzbergen, PR
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total PRDCAM
+
1
9
10
261502 2001 СПМД Tk 10 Against Terrorism 09/11, DCAM PRDCAM
+
1
1
933741 2011 СПМД Tk 10 Fukushima CuNi Nuclear Disaster, DCAM PRDCAM
+
1
1
933742 2010 СПМД Tk 10 Eyjafjallajökull CuNi, DCAM PRDCAM
+
1
1
933743 2015 СПМД Tk 10 Ebola Epidemic CuNi, DCAM PRDCAM
+
1
1
933744 2016 СПМД Tk 10 Fidel Castro CuNi, DCAM PRDCAM
+
1
1
933745 (2016) СПМД P Tk 10 Global Warming CuNi Probe, DCAM PRDCAM
+
2
2
934423 2014 СПМД Tk 10 Nelson Mandela CuNi, DCAM PRDCAM
+
1
1
934536 2015 СПМД Tk 10 Euro Migrant Crisis CuNi, DCAM PRDCAM
+
1
1
934537 2020 СПМД Tk 10 Covid-19 CuNi, DCAM PRDCAM
+
1
1
Spitzbergen, MS
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total MS
+
1
2
7
7
7
1
38
448192 1946 10 Kop MS
+
4
448193 1946 15 Kop MS
+
1
6
448195 1946 50 Kop Large Star MS
+
1
448196 1946 50 Kop KM-Tn4.2 Small Star MS
+
1
1
2
7
448198 1993 10 Rbl MS
+
1
1
2
448199 1993 25 Rbl MS
+
1
1
2
448200 1993 50 Rbl MS
+
1
1
2
448201 1993 100 Rbl MS
+
2
2
448202 1998 10 Kop MS
+
1
1
2
448203 1998 25 Kop MS
+
1
1
2
448204 1998 50 Kop MS
+
1
1
2
448205 1998 Rouble MS
+
1
1
2
448206 1998 2 Rbl MS
+
1
1
2
448207 1998 5 Rbl MS
+
2
2